Bezienswaardigheden De Bosbeek Kleuterschool Geschiedenis gebroeders Croll Verenigingen Sint Laurentius kontakt Hoeven Zaal Wilgenveld

Kasteel van Wurfeld

Het Kasteel van Wurfeld (ook: Kasteel Wurfeld) is een kasteel in het Maaseikse gehucht Wurfeld, gelegen aan Kapelweg 60.
Het gebouw werd omstreeks 1640 gesticht door de gebroeders Willem en Jacob Croll, die kanunnik waren aan het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Maaseik.
Deze stichtten de Sint-Laurentiuskapel en bouwden daarbij een omgracht verblijf van twee verdiepingen, bovenop een gewelfde kelder.
Na de dood van de broers komt R.N.J. Smets, deken van de collegiale kerk van Maaseik, in het bezit van hun goederen.
In 1749 wordt Verschuyl eigenaar.
Het kasteeltje en de kapel van Wurfeld worden tijdens de Franse periode niet verkocht;
het kasteel wordt pas verkocht in 1840 door de kerkfabriek van Maaseik aan A. Eyckholt, heer van Visserweert, die in 1837 reeds de Vergelshoeve gekocht had.
Door huwelijk gaan de goederen over naar de familie Nagels. Ludovic Nagels laat ca. 1900 het paviljoen van de gebroeders Croll uitbreiden.
Het kasteel werd nogmaals vergroot in 1913 en 1938 door de toenmalige eigenaars Stéphanie Nagels en Adelin de Fraipont,
en kreeg de naam Sans Souci.
Het kasteel staat op de Ferrariskaart (1771-77) aangeduid als een langgestrekt gebouw, waarschijnlijk het oorspronkelijk volume, met de tweeledige Vergelshoeve ten W.; beide delen zijn omgracht, de ingang bevindt zich in de Z. zijde.
Aan deze zijde, buiten de omgrachting, bevond zich de oorspronkelijke St.-Laurentiuskapel, eveneens aangeduid op de Ferrariskaart.
De situatie is dezelfde in de Atlas van de Buurtwegen (1845).
Deze oude kern bleef bewaard in het huidige kasteel.
In de toren bevindt zich nog een gevelsteen met het wapen van de familie Croll , afkomstig uit de oude Sint-Laurentiuskapel, waar hij boven het portaal was ingemetseld.
Ook is er in één der kamers nog een schouw uit het originele verblijf, met opschrift: Rara est concordia fratuum (zeldzaam is de eendracht tussen broeders)

Vóór het kasteel bevindt zich een park van 2,5 ha met een aantal oude bomen, en een dreef naar de Kapelweg toe.